možnosti plateb
Doprava ZDARMA

Při objednávce nad 2500,- Kč

doprava ZDARMA

Pro SLOVENSKO platí

při objednávce nad 3500,- Kč

(doručení na pobočku ZÁSIELKOVNY.SK)

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecná ustanovení

Uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.radostpromaminku.cz. Odpovědnou osobou pro tento obchod je Kateřina Šípová. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího - firmy Čarovánky s.r.o. - se sídlem Pod Táborem 57, 25261 Dobrovíz, IČO 05197287 a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Jak nakupovat

Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na symbol nákupního košíku v detailu každé položky.

Dále můžete pokračovat ve výběru. 
Po ukončení výběru klikněte na Nákupní košík. Košík můžete buď vysypat nebo přejít k  pokladně

Zvolte způsob platby a dopravy a potvrďte objednávku tlačítkem Odeslat objednávku.
Na e-mailovou adresu, kterou jste zadali, Vám přijde potvrzení objednávky.

Stav Vaší objednávky můžete sledovat v uživatelské sekci našeho obchodu, pokud jste se registrovali.

V případě, že Vám e-mail nepřijde, kontaktujte nás, prosím.

Objednávka zboží

Objednání je možné pouze prostřednictvím elektronického obchodu www.radostpromaminku.cz (dále jen "e-shop"). K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku prostřednictvím webového formuláře odešle. Tato odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Před odesláním objednávky má kupující povinnost si ověřit cenu zboží včetně souvisejících poplatků a dopravného.

V případě že kupující objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.

Zboží je dodáváno s řadným daňovým dokladem - fakturou, která v případě nepřítomnosti originálního záručního listu výrobce jej nahrazuje. Faktura je v souladu se zákonem zasílána v elektronické podobě.

Stanovené ceny zboží jsou včetně DPH a jsou aktuální pouze do vyprodání zásob.
Ceny jsou smluvní dle aktuálního ceníku a jsou uvedeny v Kč.

Všechno nabízené zboží je dostupné do vyprodání zásob - v takovém případě bude eshop zákazníka o nedostupnosti zboží informovat a domluví se na společně přijatelném náhradním řešení.

Závaznost objednávek

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí  s nákupním řádem e-shopu. 
Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Objednávku lze stornovat a to pouze v případě, pokud již nedošlo k odeslání zboží či není zboží připravené k odeslání. Storno zasílejte na e-mail info@radostpromaminku.cz nebo na tel. 775 668 100.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží není skladem ani u dodavatele nebo se již nevyrábí a dále z jiných důvodů. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet.

Způsob dodání zboží

Zboží je dodáváno v nejkratší možné lhůtě. V případě, že je zboží skladem, odesíláme objednávku standardně do 2 pracovních dnů. V případě, že zboží není skladem ani u dodavatele se může dodací lhůta prodloužit - o této skutečnosti Vás budeme informovat.
Zboží bude doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce.
O odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu.
Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby zvolenou přepravní službou.

Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. 
Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí ihned informovat provozovatele.

Upozornění pro zákazníky:

Při převzetí zásilky od přepravní společnosti si obsah balíku ihned zkontrolujte - ještě před podpisem dopravci. Klidně ridiče zdržte, rozbalte balík třeba na parkovišti. Jestliže bude obsah zásilky poškozený, je nutné tuto skutečnost zapsat hned s ridičem, na pozdější reklamace přepravní společnost nereaguje. Děkujeme

 

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ: Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce. 
PROHLÍDKA ZBOŽÍ: Kupující je povinen prohlédnout zboží při vynaložení odborné péče, podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne, nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Týž den kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu.

Osobní odběr

Osobní odběr je možný po předchozí závazné objednávce. Zboží lze vyzvednout na adrese DOBROVÍZ, Pod Táborem 57, 25261, nebo případně jinak po vzájemné domluvě.

Je třeba se předem domluvit na místě, dnu a času odběru.

V případě množnosti obou smluvních stran je možné domluvit i jiné místo odběru.

Platba za zboží v případě osobního odběru je možná pouze předem bankovním převodem.

Zboží by mělo být vyzvednuto max. do 5ti pracovních dnů od vyzvání. Pokud potřebujete delší dobu, kontaktujte nás, prosím.

V případě nevyzvednutí objednaného zboží dále postupujeme jako u nevyzvednuté dobírky, viz níže.

Odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy převezmete zboží (ať již osobně nebo od přepravce).

1.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy eshop RadostProMaminku.cz informovat (Ing. Kateřina Šípová, DOBROVÍZ, Pod Táborem 57, 25261, tel. 775 668 100, email: info@radostpromaminku.cz) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Zboží, které je předmětem odstoupení od smlouvy je nutné řádně zabalit, aby nedošlo k jeho poškození a odeslat na adresu: Kateřina Šípová, Pod Táborem 57, 25261, DOBROVÍZ. Pokud přijde výrobek poškozen v důsledku špatného balení, nemůže být zákazníkovi vrácena celá částka.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme standardně platbu na bankovní účet, pokud se vzájemně nedohodneme jinak.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží. 

2.2 Pokud spotřebitel obdržel zboží na základě smlouvy:

a) Převzetí zboží - Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese (Ing. Kateřina Šípová, DOBROVÍZ, Pod Táborem 57, 25261, tel. 775 668 100). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží 

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.“.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

3. Vzorový text pro odstoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

– Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

4. Odeslání zboží: 

- přiložte fakturu či kopiii faktury, na kterou uvedete číslo účtu, kam má být platba vrácena.

- zboží musí být v původním nepoškozeném obalu

- nesmí být použité

- musí být nepoškozené

- musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)

 

Zboží nezasílejte na dobírku, nebude převzato.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.) - viz výše.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v našem sídle.

Reklamace zboží

Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

  • vady vzniklé běžným používáním
  • nesprávným použitím výrobku
  • nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

V případě, že se na zboží vyskytla vada, prosím, informujte nás telefonicky nebo elektronickou formou na info@radostpromaminku.cz. Do e-mailu napište číslo faktury, název zboží, co nejpřesnější popis vady. Následně zboží zašlete k reklamaci (ne na dobírku) na adresu DOBROVÍZ, Pod Táborem 57, 25261. Ke zboží vložte kopii faktury - daňový doklad, záruční list byl-li dodán, přesný popis vady, číslo účtu v případě, že nebude možné zboží opravit nebo vyměnit. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno kupujícímu na jeho náklady. Reklamační lhůta 30 dní začíná běžet přijetím zboží od dopravce v provozovně.

Nevyzvednutá dobírka

Každá objednávka je závazná, Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb, dle našich obchodních podmínek.

Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží včetně nákladů spojených s odesláním.

Ochrana osobních dat

(viz § 5 odst. 2 zákona 101/2000 Sb.)

Provozovatel internetového obchodu www.radostpromaminku.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, vyjma přepravní společnosti DPD, Zásilkovna.cz a Česká pošta, které jsou poskytnuty tyto údaje: jméno, adresa, telefonní číslo. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Veškeré dotazy týkající se obchodních podmínek směrujte na info@radostpromaminku.cz.

 

Děkujeme Vám za přečtení podmínek prodeje a přejeme příjemné nakupování!

X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).